Langer werken en toch inzetbaar blijven!

De nieuwe opdracht voor werknemers. En als dat niet lukt, dan komt de rekening steeds vaker en meer te liggen bij de werkgever. Gelukkig zijn de risico’s ook beter beïnvloedbaar. Evident en DEXIS Arbeid ondersteunen u om de sociale en financiële risico’s inzichtelijk te krijgen, het gedrag meetbaar te veranderen en bij het ontwerpen van uw protocol en systemen aan nieuwe eisen.

 

Eigenaarschap van inzetbaarheid, een thema waar veel organisaties mee bezig zijn. U ook?

Wij zien werken als een organiseer- en leerproces, en zien vooral ook werknemers als leveranciers van waardevolle inzetbare mogelijkheden. Wij zijn daarbij geïnspireerd door Thomas Rau, architect en duurzaamheidsondernemer, met zijn nieuwe economische model Turntoo. Daarin wil de klant niet de eigenaar worden van de producten, zoals lampen, maar wenst hij te betalen voor de service, de output het licht. De leverancier blijft de eigenaar van het product en zorgt ervoor dat het altijd werkt. Hoe betaalt een werkgever voor service en wordt hij geen ‘eigenaar’ van de werknemer?

Over Eigendom, Eigenaar en Eigenwijs

In deze nieuwe methode geven we werknemers het Eigendom over hun duurzame inzetbaarheid terug. Het gaat over de manier waarop werknemers in hun arbeidzame leven slimmer en effectiever als Eigenaar van hun eigen inzetbaarheid (productiemiddelen) omgaan waardoor zij Eigenwijsheid kunnen ontwikkelen die hen in staat stelt een levenlang inzetbaar te zijn voor werk.

Op deze manier is het mogelijk om die inzetbaarheid voortaan als een service te zien in plaats van een verplicht voortvloeiend onderdeel uit de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst voelt soms eerder een georganiseerd probleem, omdat de nadruk sterk ligt op het juridisch contract terwijl het zo belangrijke sociaal contract ontbreekt. We werken daarbij liever aan een hernieuwde contractering tussen werkgever en werknemer uit over wie nu het eigendom bezit van de inzetbaarheid en wat de consequenties zijn van iets in eigendom hebben.

Inzetbaarheid in plaats van verzuim. We hebben hierbij ook de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens betrokken, dit maakt het thema nog interessanter. Volgens ons kunnen werknemer en leidinggevende nog altijd prima het gesprek over inzetbaarheid blijven voeren, maar zij zullen dat gesprek dan wel anders moeten inzetten.

Graag willen wij u de mogelijkheid bieden kennis te maken met deze visie en aanpak. In het nieuwe jaar zullen wij weer een aantal masterclasses geven (agenda volgt medio december).

De deelnamekosten bedragen € 425,- exclusief BTW per persoon, inclusief een exemplaar van het boek.

Aanmelden voor deze masterclass kan rechtstreeks via herman.evers@evident-bv.nl of via gaston.dollevoet@dexisarbeid.nl.

We zien u graag!

Met vriendelijke groet,

Herman Evers & Gaston Dollevoet

 

PS Wilt u nu al meer weten over dit onderwerp, bestel dan alvast het boek.

Maak kennis met het team en onze masterclass

Gaston Dollevoet Lean in verzuim

Gaston Dollevoet

partner bij DEXIS Arbeid, adviesbureau op het gebied van arbeid en gezondheid

Gaston is in staat leidinggevenden en werknemers bewust te maken van hun regiemogelijkheden om werk als waarde te (gaan) zien en hen te leren deze waarde voor 100 procent te benutten. Door te onderzoeken welke activeringstechnieken helpen en onder welke voorwaarden het goede gesprek kan plaatsvinden, maakt hij de weg vrij voor een activerend inzetbaarheidsgesprek.

Herman Evers schets_juni 2018

Herman Evers

directeur van Evident bv, het ontwerpbureau voor sociale zekerheid

Herman is bedenker van de Sociaal Accountant® en de Activeringscurve®. Hij leert uw organisatie op een andere manier kijken naar arbeidsverzuim, gezondheidsmanagement, preventie en inzetbaarheid, en vergeet daarbij niet een beeld te geven van de bijbehorende kosten en baten. Herman werkt met een hart voor mensen, een oog voor cijfers en kennis van zaken.

Herman en Gaston inzetbaarheid als service

Masterclass

Inzetbaarheid als service

Benieuwd naar een vernieuwende kijk op inzetbaarheid? Kom dan naar de masterclass Inzetbaarheid als service! De deelnamekosten bedragen € 425,- exclusief BTW per persoon, inclusief een exemplaar van het boek. De masterclasses van dit jaar zijn al volgeboekt! Wilt u weten wanneer de masterclasses volgend jaar worden gegeven, vul dan het contactformulier in.