Heb jij wel eens Lean gedacht over verzuim?

Wij wel. Vaak wordt bij ziekteverzuim gesproken over percentages, meldingsfrequentie en gemiddelde duur. Op die manier proberen we inzicht te krijgen in ‘wat het verzuim is en wat het ons kost’. Doorgaans kijken we vanuit het perspectief van HR en in het HR taalgebruik naar verzuim. Denk maar eens aan het gebruikelijke verzuimprotocol. Is dit niet een standaard document dat vooral bedoeld lijkt om te voldoen aan de wet Verbetering Poortwachter? Daar doen wij het niet voor.

Lean procesontwerp

Met behulp van Lean procesontwerp gebruiken we een bedrijfskundig perspectief en sluiten we aan bij de taal van managers in het primaire proces. We gaan zo alle re-integratieactiviteiten kritisch heroverwegen vanuit waardetoevoeging voor de klant. En met de aangescherpte privacywetgeving van de Autoriteit persoonsgegevens (AP) in het achterhoofd gaan we ook nog eens verder demedicaliseren. Lean in verzuim richt zich op de continue verbetering van processen en personen. We bereiken zo niet alleen procesoptimalisaties, maar ook lerende medewerkers die met elkaar een ander gesprek over inzetbaarheid gaan voeren, omdat zij continu willen verbeteren. We sporen niet alleen verspilling op, maar we zorgen er ook voor dat we via kleine stapjes voortdurend werken aan een gezonde en veilige werkomgeving zodat 97% van de medewerkers aanwezig en productief is.

Optimaal inzetbare medewerkers

Ons uitgangspunt is: ‘alleen die activiteiten die voor werkgever en werknemer toegevoegde waarde leveren in het realiseren van optimaal inzetbare medewerkers worden ingezet’. Ook hier geldt dat we nu de medewerker als belangrijkste speler gaan zien om aan te geven of en waar zijn waarde voor het werkproces in stand blijft en weer kan groeien.

Maak kennis met het team en ons programma

Gaston Dollevoet Lean in verzuim

Gaston Dollevoet

Partner bij DEXIS Arbeid, adviesbureau op het gebied van arbeid en gezondheid

Gaston is in staat leidinggevenden en werknemers bewust te maken van hun regiemogelijkheden om werk als waarde te (gaan) zien en hen te leren deze waarde voor 100 procent te benutten. Door te onderzoeken welke activeringstechnieken helpen en onder welke voorwaarden het goede gesprek kan plaatsvinden, maakt hij de weg vrij voor een activerend inzetbaarheidsgesprek.

Herman Evers schets_juni 2018

Herman Evers

Directeur van Evident bv, het ontwerpbureau voor sociale zekerheid

Herman is bedenker van de Sociaal Accountant® en de Activeringscurve®. Hij leert de mensen in je organisatie op een andere manier kijken naar arbeidsverzuim, gezondheidsmanagement, preventie en inzetbaarheid, en vergeet daarbij niet een beeld te geven van de bijbehorende kosten en baten. Herman werkt met een hart voor mensen, een oog voor cijfers en kennis van zaken.

Flow_Lean_in_verzuim_Herman_Evers_en_Gaston_Dollevoet

Programma

Driedaagse training Lean in verzuim

Deze training verzuim biedt je een gedegen basis om het gedachtegoed van Lean toe te passen op de processen van verzuim, re-integratie en preventie. Je leert ervoor te zorgen dat er in jouw verzuimproces plaats is voor de klant en waarde. Lean helpt je om alle benodigde activiteiten in deze processen te stroomlijnen, waarbij verschillende soorten verspilling worden opgespoord. Lees verder...

Download hier het volledige programma