Het stoplicht staat op rood, op groen, in Almelo is altijd wat te doen herman finkers

Het is tijd voor een verandering in ons stelsel van sociale zekerheid!

Inzetbaarheid van medewerkers als service

Het is tijd voor een verandering in ons stelsel van sociale zekerheid!

Door Herman Evers en Gaston Dollevoet
6 februari 2018

 

“Een stoplicht springt op rood, een ander op groen… In Almelo is altijd wat te doen.” Een bekend gezegde van Herman Finkers dat ook wel van toepassing lijkt op het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er is altijd wel wat te doen en het stelsel wordt met een opvallende regelmaat verbouwd.

In dit artikel nemen wij u een stukje mee in de ontwikkeling vanaf 1900 van de Nederlandse sociale wet- en regelgeving. Dat doen we omdat wij denken dat vanaf circa 2020 werknemers en werkgever fundamenteel anders gaan samenwerken bij het bieden en aanbieden van werk en het leveren van inzetbare kennis, kunde en karakter. Niet door normatieve beleidsstukken of verzorgende instrumenten aan te bieden, maar door de medewerker te versterken bij het ontwikkelen en behouden van zijn inzetbaarheid. En door te stoppen met klassieke starre arbeidscontracten en het huidige taalgebruik zoals “ziekteverzuim”, “gedragsmodel” en “klachten moderniseren”.Lees verder