boeken - inzetbaarheid als service

Inzetbaarheid als service

Gebruiken in plaats van verbruiken. In dit boek lees je over onze nieuwe methode voor het organiseren van duurzame inzetbaarheid door werknemers, ook als ze even minder inzetbaar zijn. Het Eigendom over inzetbaarheid willen we aan hen terug geven. Het boek gaat over de manier waarop werknemers in hun arbeidzame leven slimmer en effectiever met het Eigenaarschap van hun eigen productiemiddelen (inzetbaarheid) omgaan waardoor zij een Eigen-wijsheid kunnen ontwikkelen die hen in staat stelt een levenlang inzetbaar te zijn voor werk. Ons uitgangspunt is dat eenieder beter uit een baan moet komen dan hij of zij erin ging.

 

 

Masterclass Caseload berekenen

Donderdag 4 maart 2021, 13.00 uur tot 16.30 uur.
Deze masterclass zal online plaatsvinden.

Wellicht stelt u zich ook geregeld de vraag hoeveel capaciteit er nodig is voor een optimale schadelastbeperking? En hoe u kunt sturen op de meest belangrijke proceskenmerken van het re-integratieproces? Vanuit het gedachtegoed van Lean natuurlijk. Vragen die voor de nodige hoofdbrekens zorgen, zijn bijvoorbeeld:

  • Hoeveel uren case management of bedrijfsarts heb ik nodig?
  • Hoe ziet het verzuimherstelpatroon er bij ons eigenlijk uit?
  • Welke groep werknemers brengt de verzuimgevallen voort?
  • Hoe interpreteer ik verzuimcijfers zonder te vervallen in allerlei gemiddelden?
  • Hoe krijg ik inzicht in werkgerelateerde en leefstijlgerelateerde oorzaken van verzuim?
  • Hoe maak ik vanuit deze informatie het bruggetje naar preventie door een oorzaken-analyse te maken van alle Probleemanalyses?
  • Hoe breng ik dit in verband met de RI&E waardoor ik effectief risicomanagement kan voeren?

Wanneer u een volgende stap wilt maken in meten = weten, zien wij u graag op 4 maart a.s. Met een aantal gegevens van uw eigen organisatie gaat u aan de slag tijdens deze interactieve masterclass. Ter voorbereiding op deze masterclass maakt u met uw eigen gegevens online een eerste caseload berekening. En krijgt u de beschikking over een app waarmee u op een eenvoudige manier op een aantal onderdelen van uw verzuimcijfers een verdieping kunt aanbrengen.

KOSTEN

€ 375,- exclusief 21% BTW, inclusief gebruik  berekeningstool en app. Zie voor een eerste gratis demo https://evident-prima.nl/prima/verzuimfrequentie/ en https://evident-prima.nl/prima/caseload/.

ACCREDITATIE

voor arbeidsdeskundigen is dit 2 punten. Voor de overige discplines is deze aangevraagd.

INSCHRIJVEN

Je kunt je inschrijven voor deze masterclass door een email te sturen naar gaston.dollevoet@dexisarbeid.nl.
Vermeld hierin je telefoon nummer, naam organisatie en of je alleen of met twee personen komt.

Eigenaarschap van inzetbaarheid, een thema waar veel organisaties mee bezig zijn. Jij ook?

Wij zien werken als een organiseer- en leerproces, en zien vooral ook werknemers als leveranciers van waardevolle inzetbare mogelijkheden. Wij zijn daarbij geïnspireerd door Thomas Rau, architect en duurzaamheidsondernemer, met zijn nieuwe economische model Turntoo. Daarin wil de klant niet de eigenaar worden van de producten, zoals lampen, maar wenst hij te betalen voor de service, de output het licht. De leverancier blijft de eigenaar van het product en zorgt ervoor dat het altijd werkt. Hoe betaalt een werkgever voor inzetbaarheid als service en wordt hij geen ‘eigenaar’ van de werknemer?

Duurzame inzetbaarheid is geen project

Duurzame inzetbaarheid geen project, geen hype en eigenlijk niets nieuws. Het is een onderdeel van het dagelijks werkproces waarbij iets wordt geleverd ten behoeve van een klant die daarvoor bereid is te betalen. Duurzaam organiseren dus.

Verder lezen...

Van wie is duurzame inzetbaarheid?

Werknemers zijn doorgaans weinig bezig met het planmatig combineren van werken, leren en ontspannen. Velen verwachten na indiensttreding dat hun werkgever zorgt voor werk en inkomen. Menig werkgever klaagt op zijn beurt dat hij de rekening krijgt wanneer ‘zijn’ werknemers verminderd inzetbaar worden en zich ziek melden.

Verder lezen...

Ons nieuwe boek is uit!

Over dit gedachtegoed hebben Gaston Dollevoet en Herman Evers in 2018 een boek geschreven met als titel Inzetbaarheid als service! In 2019 is het bijbehorende praktijkboek uitgekomen met de titel Activeringsgesprekken, verzuim is ook gedrag van leidinggevenden. In dit boek leer je met behulp van praktijkvoorbeelden, opdrachten en hulpstructuren hoe je met verzuim- en hervattingsdrempels kunt omgaan en hoe je met de juiste technieken leert activeren. Dat levert bij je werknemer andere keuzes op. Het laat een heel ander licht schijnen op de hedendaagse rol voor een actieve leidinggevende bij verzuim en inzetbaarheid.

Verder lezen en bestellen

"Ik hou van werken, zolang het werk is waar ik van hou."

Eigenaarschap van Inzetbaarheid - Over Eigendom, Eigenaar en Eigenwijs

Een goed gesprek en je boek nemen wij als cadeau mee

Inzetbaarheid als service

Je wilt een goed gesprek met ons over een activerend verzuimbeleid, of beter gezegd, een activerend inzetbaarheidsbeleid? In dat geval bieden wij je gratis een boek naar keuze aan dat we graag komen brengen. Dan leggen we uit hoe onze visie werkt en kan bijdragen aan het realiseren van uw ambities. We nodigen je uit tot het maken van een afspraak via ons contactformulier, dan nemen wij contact met je op.