Inzetbaarheid als service

Herman en Gaston inzetbaarheid als service

Langer werken en toch inzetbaar blijven! De nieuwe opdracht voor werknemers. En als dat niet lukt, dan komt de rekening steeds vaker en meer te liggen bij de werkgever. Gelukkig zijn de risico's ook beter beïnvloedbaar. Evident en Dexis Arbeid ondersteunen je om de sociale en financiële risico's inzichtelijk te krijgen, het gedrag meetbaar te veranderen en dat je bij het ontwerpen van je protocol en systemen aan de nieuwe eisen voldoet. Graag nemen wij hier ons gedachtegoed rondom inzetbaarheid als service in mee.

 

Eigenaarschap van inzetbaarheid, een thema waar veel organisaties mee bezig zijn. Jij ook?

Wij zien werken als een organiseer- en leerproces, en zien vooral ook werknemers als leveranciers van waardevolle inzetbare mogelijkheden. Wij zijn daarbij geïnspireerd door Thomas Rau, architect en duurzaamheidsondernemer, met zijn nieuwe economische model Turntoo. Daarin wil de klant niet de eigenaar worden van de producten, zoals lampen, maar wenst hij te betalen voor de service, de output het licht. De leverancier blijft de eigenaar van het product en zorgt ervoor dat het altijd werkt. Hoe betaalt een werkgever voor inzetbaarheid als service en wordt hij geen ‘eigenaar’ van de werknemer?

Duurzame inzetbaarheid is geen project

Duurzame inzetbaarheid geen project, geen hype en eigenlijk niets nieuws. Het is een onderdeel van het dagelijks werkproces waarbij iets wordt geleverd ten behoeve van een klant die daarvoor bereid is te betalen. Duurzaam organiseren dus.

Verder lezen...

Van wie is duurzame inzetbaarheid?

Werknemers zijn doorgaans weinig bezig met het planmatig combineren van werken, leren en ontspannen. Velen verwachten na indiensttreding dat hun werkgever zorgt voor werk en inkomen. Menig werkgever klaagt op zijn beurt dat hij de rekening krijgt wanneer ‘zijn’ werknemers verminderd inzetbaar worden en zich ziek melden.

Verder lezen...

Ons nieuwe boek is uit!

Gebruiken in plaats van verbruiken In dit boek lees je over een bijzondere methode voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het Eigendom over duurzame inzetbaarheid willen we aan hen terug geven. Het boek gaat over de manier waarop werknemers in hun arbeidzame leven slimmer en effectiever met het Eigenaarschap van hun eigen productiemiddelen omgaan waardoor zij Eigenwijsheid kunnen ontwikkelen die hen in staat stelt een levenlang inzetbaar te zijn voor werk.

Verder lezen en bestellen

"Ik hou van werken, zolang het werk is waar ik van hou."

Eigenaarschap van Inzetbaarheid - Over Eigendom, Eigenaar en Eigenwijs

Een goed gesprek en je boek nemen wij als cadeau mee

Inzetbaarheid als service

Je wilt een goed gesprek met ons over een activerend verzuimbeleid, of beter gezegd, een activerend inzetbaarheidsbeleid? In dat geval bieden wij je gratis een boek naar keuze aan dat we graag komen brengen. Dan leggen we uit hoe onze visie werkt en kan bijdragen aan het realiseren van uw ambities. We nodigen je uit tot het maken van een afspraak via ons contactformulier, dan nemen wij contact met je op.