boeken - inzetbaarheid als service

Inzetbaarheid als service

Gebruiken in plaats van verbruiken. In dit boek lees je over onze nieuwe methode voor het organiseren van duurzame inzetbaarheid door werknemers, ook als ze even minder inzetbaar zijn. Het Eigendom over inzetbaarheid willen we aan hen terug geven. Het boek gaat over de manier waarop werknemers in hun arbeidzame leven slimmer en effectiever met het Eigenaarschap van hun eigen productiemiddelen (inzetbaarheid) omgaan waardoor zij een Eigen-wijsheid kunnen ontwikkelen die hen in staat stelt een levenlang inzetbaar te zijn voor werk. Ons uitgangspunt is dat eenieder beter uit een baan moet komen dan hij of zij erin ging.

 

 

Driedaagse training – LEAN in verzuim

15 en 29 september en 13 oktober 2022 (9.00 – 16.30 uur)

Heb jij wel eens Lean gedacht over verzuim? Wij wel. We gebruiken Lean om bedrijfskundig naar de processen van verzuim, re-integratie en preventie te kijken. Dat sluit aan bij de taal van het primaire proces. Alle re-integratieactiviteiten worden opnieuw bekeken vanuit waardetoevoeging voor de klant. Dat is volgens ons ‘Eigen regie’ op zijn best.

Deze driedaagse training Lean in verzuim biedt je een gedegen basis om het gedachtegoed van Lean toe te passen op de processen van verzuim, re-integratie en preventie. Je leert ervoor te zorgen dat er in jouw verzuimproces plaats is voor de klant en waarde. Lean helpt je om alle benodigde activiteiten in deze processen te stroomlijnen, waarbij verschillende soorten verspilling worden opgespoord. En met de aangescherpte privacywetgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens in het achterhoofd levert Lean ook een belangrijke bijdrage aan het demedicaliseren. Na afloop heb je een verbeterplan met concrete inzichten en toepassingen om direct een verbeterproces te starten.

Lean is ook gericht op continue verbetering van processen. In deze training leer je dat dit ook uitstekend past bij het continu verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers. Gedurende de drie dagen werk je aan een portfolio. Daarin verzamel je alle behandelde aspecten van Lean met behulp van jouw bedrijfseigen situatie en die van je medecursisten. We gebruiken een meta-aanpak voor stapsgewijze verbetering, zodat de werkwijze wordt geborgd (bekend als de verbeterKata). Jouw uitgangspunt wordt: ‘alleen die activiteiten die voor de werkgever toegevoegde waarde leveren in het realiseren van optimaal inzetbare medewerkers worden ingezet’.

KOSTEN

Prijs: € 1.695,- excl. BTW, inclusief cursusmateriaal en de hieronder vermelde boeken:

  • Activeringsgesprekken, verzuim is ook gedrag van leidinggevenden, 2019
  • Inzetbaarheid als service, 2018
  • Verzuim is uit, Activering is in, 2018
  • De kleine Lean voor dummies, 2015

ACCREDITATIE

  • Geaccrediteerd door AbSg voor bedrijfsartsen voor 18 punten (nr. 236406)
  • Waardering Hobéon SKO-A&O voor 3 punten, SKO-AH en SKO-VK voor 1 punt
  • Geaccrediteerd door NVVA voor AD voor 15 punten

Je ontvangt een certificaat indien je alle dagen hebt gevolgd

INSCHRIJVEN

Je kunt je inschrijven voor deze driedaagse training door een email te sturen naar gaston.dollevoet@dexisarbeid.nl of Herman.Evers@Evident-bv.nl
Vermeld hierin je telefoon nummer, naam organisatie en of je alleen of met twee personen komt.

De cursus wordt gegeven door Gezond in Bedrijf.

Bekijk hier ons complete programma

Eigenaarschap van inzetbaarheid, een thema waar veel organisaties mee bezig zijn. Jij ook?

Wij zien werken als een organiseer- en leerproces, en zien vooral ook werknemers als leveranciers van waardevolle inzetbare mogelijkheden. Wij zijn daarbij geïnspireerd door Thomas Rau, architect en duurzaamheidsondernemer, met zijn nieuwe economische model Turntoo. Daarin wil de klant niet de eigenaar worden van de producten, zoals lampen, maar wenst hij te betalen voor de service, de output het licht. De leverancier blijft de eigenaar van het product en zorgt ervoor dat het altijd werkt. Hoe betaalt een werkgever voor inzetbaarheid als service en wordt hij geen ‘eigenaar’ van de werknemer?

Duurzame inzetbaarheid is geen project

Duurzame inzetbaarheid geen project, geen hype en eigenlijk niets nieuws. Het is een onderdeel van het dagelijks werkproces waarbij iets wordt geleverd ten behoeve van een klant die daarvoor bereid is te betalen. Duurzaam organiseren dus.

Verder lezen...

Van wie is duurzame inzetbaarheid?

Werknemers zijn doorgaans weinig bezig met het planmatig combineren van werken, leren en ontspannen. Velen verwachten na indiensttreding dat hun werkgever zorgt voor werk en inkomen. Menig werkgever klaagt op zijn beurt dat hij de rekening krijgt wanneer ‘zijn’ werknemers verminderd inzetbaar worden en zich ziek melden.

Verder lezen...

Ons nieuwe boek is uit!

Over dit gedachtegoed hebben Gaston Dollevoet en Herman Evers in 2018 een boek geschreven met als titel Inzetbaarheid als service! In 2019 is het bijbehorende praktijkboek uitgekomen met de titel Activeringsgesprekken, verzuim is ook gedrag van leidinggevenden. In dit boek leer je met behulp van praktijkvoorbeelden, opdrachten en hulpstructuren hoe je met verzuim- en hervattingsdrempels kunt omgaan en hoe je met de juiste technieken leert activeren. Dat levert bij je werknemer andere keuzes op. Het laat een heel ander licht schijnen op de hedendaagse rol voor een actieve leidinggevende bij verzuim en inzetbaarheid.

Verder lezen en bestellen

"Ik hou van werken, zolang het werk is waar ik van hou."

Eigenaarschap van Inzetbaarheid - Over Eigendom, Eigenaar en Eigenwijs

Een goed gesprek en je boek nemen wij als cadeau mee

Inzetbaarheid als service

Je wilt een goed gesprek met ons over een activerend verzuimbeleid, of beter gezegd, een activerend inzetbaarheidsbeleid? In dat geval bieden wij je gratis een boek naar keuze aan dat we graag komen brengen. Dan leggen we uit hoe onze visie werkt en kan bijdragen aan het realiseren van uw ambities. We nodigen je uit tot het maken van een afspraak via ons contactformulier, dan nemen wij contact met je op.