boeken - inzetbaarheid als service

Inzetbaarheid als service

Gebruiken in plaats van verbruiken. In dit boek lees je over onze nieuwe methode voor het organiseren van duurzame inzetbaarheid door werknemers, ook als ze even minder inzetbaar zijn. Het Eigendom over inzetbaarheid willen we aan hen terug geven. Het boek gaat over de manier waarop werknemers in hun arbeidzame leven slimmer en effectiever met het Eigenaarschap van hun eigen productiemiddelen (inzetbaarheid) omgaan waardoor zij een Eigen-wijsheid kunnen ontwikkelen die hen in staat stelt een levenlang inzetbaar te zijn voor werk. Ons uitgangspunt is dat eenieder beter uit een baan moet komen dan hij of zij erin ging.

 

 

Opleiding Mensgericht Verzuimbeleid

Weinig organisaties storten zich met vreugde op de aanpak van de verzuimende medewerker. Ze gedogen, laten het veelal over aan hun arbodienst en/of leggen veel verantwoordelijkheid bij hun leidinggevenden neer. Maar leidinggevenden vinden verzuim over het algemeen lastig en richten hun aandacht liever op andere zaken. Verzuim is nu eenmaal niet sexy.

Van verzuimbeleid naar activering en inzetbaarheid

In deze korte opleiding laten wij zien dat een mensgericht verzuimbeleid leidt tot inzetbaarheid, helderheid en plezier bij zowel medewerker, leidinggevende als casemanager. En dat zulk beleid de knop aanzet van een inzetbaarheidscultuur. Verzuimbeleid is meer dan het volgen van de Wet Verbetering Poortwachter. Wij stellen in deze opleiding dan ook niet de wet centraal maar wel het werk en de waarde in werk.

Denk jij ook dat de verzuimaanpak van jouw organisatie beter kan? Wordt het tijd voor een nieuwe frisse blik? Zo ja, stel je zelf dan de volgende vragen:

  1. Welk verzuimbeleid hebben wij eigenlijk? Wat staat hierin centraal: wet of werk?
  2. Is ons verzuimbeleid opgesteld vanuit inzetbaarheid?
  3. Wat kost ons verzuimbeleid? Hebben wij het slim en efficiënt georganiseerd?

Met deze vragen in je achterhoofd ga je als activerende verzuimregisseur op zoek naar antwoorden die je het inzicht geven om in opbrengsten te denken. Het is bovendien zeer goed mogelijk om vanuit een menselijke aanpak efficiënt en preventief te handelen. Met als kernwoorden activering en inzetbaarheid. En daarmee wordt het een onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Hoe leuk is dat!

Je brengt in kaart welke expertise nodig is, wie wat zou moeten doen, je ontwikkelt een efficiënt en waarde creërend verzuimproces en zet iedereen in z’n kracht. Ook de externe partijen. Verzuim zal na deze opleiding nooit meer hetzelfde zijn. 

Bekijk het curriculum of meld je direct aan via: gezondinbedrijf.com

Eigenaarschap van inzetbaarheid, een thema waar veel organisaties mee bezig zijn. Jij ook?

Wij zien werken als een organiseer- en leerproces, en zien vooral ook werknemers als leveranciers van waardevolle inzetbare mogelijkheden. Wij zijn daarbij geïnspireerd door Thomas Rau, architect en duurzaamheidsondernemer, met zijn nieuwe economische model Turntoo. Daarin wil de klant niet de eigenaar worden van de producten, zoals lampen, maar wenst hij te betalen voor de service, de output het licht. De leverancier blijft de eigenaar van het product en zorgt ervoor dat het altijd werkt. Hoe betaalt een werkgever voor inzetbaarheid als service en wordt hij geen ‘eigenaar’ van de werknemer?

Duurzame inzetbaarheid is geen project

Duurzame inzetbaarheid geen project, geen hype en eigenlijk niets nieuws. Het is een onderdeel van het dagelijks werkproces waarbij iets wordt geleverd ten behoeve van een klant die daarvoor bereid is te betalen. Duurzaam organiseren dus.

Verder lezen...

Van wie is duurzame inzetbaarheid?

Werknemers zijn doorgaans weinig bezig met het planmatig combineren van werken, leren en ontspannen. Velen verwachten na indiensttreding dat hun werkgever zorgt voor werk en inkomen. Menig werkgever klaagt op zijn beurt dat hij de rekening krijgt wanneer ‘zijn’ werknemers verminderd inzetbaar worden en zich ziek melden.

Verder lezen...

Ons nieuwe boek is uit!

Over dit gedachtegoed hebben Gaston Dollevoet en Herman Evers in 2018 een boek geschreven met als titel Inzetbaarheid als service! In 2019 is het bijbehorende praktijkboek uitgekomen met de titel Activeringsgesprekken, verzuim is ook gedrag van leidinggevenden. In dit boek leer je met behulp van praktijkvoorbeelden, opdrachten en hulpstructuren hoe je met verzuim- en hervattingsdrempels kunt omgaan en hoe je met de juiste technieken leert activeren. Dat levert bij je werknemer andere keuzes op. Het laat een heel ander licht schijnen op de hedendaagse rol voor een actieve leidinggevende bij verzuim en inzetbaarheid.

Verder lezen en bestellen

"Ik hou van werken, zolang het werk is waar ik van hou."

Eigenaarschap van Inzetbaarheid - Over Eigendom, Eigenaar en Eigenwijs

Een goed gesprek en je boek nemen wij als cadeau mee

Inzetbaarheid als service

Je wilt een goed gesprek met ons over een activerend verzuimbeleid, of beter gezegd, een activerend inzetbaarheidsbeleid? In dat geval bieden wij je gratis een boek naar keuze aan dat we graag komen brengen. Dan leggen we uit hoe onze visie werkt en kan bijdragen aan het realiseren van uw ambities. We nodigen je uit tot het maken van een afspraak via ons contactformulier, dan nemen wij contact met je op.