Activiveringsgesprekken Gaston Dollevoet - Herman Evers - Alex van der Wal

Inzetbaarheid als service

Dit boek gaat over activerende gesprekstechnieken. Als leidinggevende kun je die gebruiken bij tal van gesprekken met je werknemers. Bij aanvragen van ziekteverlof maar ook voor gesprekken over (duurzame) inzetbaarheid. Dit praktijkgerichte activeringsboek biedt een volgende stap in regie op inzetbaarheid. “Regie op de oplossing” ligt hier bij de werknemer en “regie op het proces” bij de leidinggevende. Je leert samen met je werknemers een duidelijk doel te formuleren, het bijbehorende gewenste gedrag te benoemen en de vereiste ondersteuning te organiseren. In zes stappen ga je het klassieke verzuimgesprek ombouwen naar een activerend inzetbaarheidsgesprek.

Nieuw bij deze vierde druk Activeringsgesprekken is een handige losse vouwkaart met alle activeringstechnieken.

 

 

Eigenaarschap van inzetbaarheid, een thema waar veel organisaties mee bezig zijn. Jij ook?

Wij zien werken als een organiseer- en leerproces, en zien vooral ook werknemers als leveranciers van waardevolle inzetbare mogelijkheden. Wij zijn daarbij geïnspireerd door Thomas Rau, architect en duurzaamheidsondernemer, met zijn nieuwe economische model Turntoo. Daarin wil de klant niet de eigenaar worden van de producten, zoals lampen, maar wenst hij te betalen voor de service, de output het licht. De leverancier blijft de eigenaar van het product en zorgt ervoor dat het altijd werkt. Hoe betaalt een werkgever voor inzetbaarheid als service en wordt hij geen ‘eigenaar’ van de werknemer?

Masterclass ‘Activeren bij verzuim en inzetbaarheid’

Donderdag 13 juni, 14.00 uur tot 17.00 uur.
Utrecht, oudlaan 4, Spectra facilities.

PROGRAMMA

Check-in en kennismaking

De bedoeling van de middag en korte uitleg C6 methode en visie op activeren door Alex en Gaston

LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) op wat de 6 C’s bij de ander losmaakt. Vragen stellen, samenvatten en doorvragen om echt begrip te krijgen op wat er speelt bij de ander. Wat komt er boven drijven vanuit onder water?

Ja-Nee-Ja toepassen op de aangeboden inhoud in het gesprek. Opsommen van de belangrijkste aspecten en deze goed samenvatten en begrenzen. Wat gebeurt er als je de Ja-Nee-Ja toepast?

OMA (Oordeel, Mening, Aanname): de ander laten vertellen wat die lastig vindt aan de visie rond de C6 methode. Waar treedt weerstand op? Onderzoeken welke weerstand dat weer oproept en hoe deze je ‘de-activeert’ of juist ‘activeert’. Teruggeven met behulp van de Ik-Ik-Jij formule waarbij je je aannames, oordelen en meningen even parkeert. Wat gebeurt er met OMA op de gang?

ADRES (Aanleiding, Doel, Resultaat, Effect op gedrag, Strategie): De ander activeren ingeval van een lastig gesprek vraagt om een gedegen voorbereiding. In plaats van aan het gesprek te beginnen, focus aanbrengen door het ADRES van een activeringsgesprek in beeld te hebben. Hoe doe je dat?

RSM (Relatie, Situatie, Mogelijkheden): Bespreken met de ander hoe jouw RSM een rol speelt in het behandelen van een lastig vraagstuk). Welke mogelijkheden heb je zelf al geprobeerd en welke nog niet? Vanuit het centrale probleem samen meerdere opties bedenken.

Samenvatting van de middag, evaluatie en uitreiking boeken en kaarten

INSCHRIJVEN

Je kunt je inschrijven voor deze masterclass door een email te sturen naar gaston.dollevoet@dexisarbeid.nl.
Vermeld hierin je telefoon nummer, naam organisatie en of je alleen of met twee personen komt.

Duurzame inzetbaarheid is geen project

Duurzame inzetbaarheid geen project, geen hype en eigenlijk niets nieuws. Het is een onderdeel van het dagelijks werkproces waarbij iets wordt geleverd ten behoeve van een klant die daarvoor bereid is te betalen. Duurzaam organiseren dus.

Verder lezen...

Van wie is duurzame inzetbaarheid?

Werknemers zijn doorgaans weinig bezig met het planmatig combineren van werken, leren en ontspannen. Velen verwachten na indiensttreding dat hun werkgever zorgt voor werk en inkomen. Menig werkgever klaagt op zijn beurt dat hij de rekening krijgt wanneer ‘zijn’ werknemers verminderd inzetbaar worden en zich ziek melden.

Verder lezen...

Ons nieuwe boek is uit!

Over dit gedachtegoed hebben Gaston Dollevoet en Herman Evers in 2018 een boek geschreven met als titel Inzetbaarheid als service! In 2019 is het bijbehorende praktijkboek uitgekomen met de titel Activeringsgesprekken, verzuim is ook gedrag van leidinggevenden. In dit boek leer je met behulp van praktijkvoorbeelden, opdrachten en hulpstructuren hoe je met verzuim- en hervattingsdrempels kunt omgaan en hoe je met de juiste technieken leert activeren. Dat levert bij je werknemer andere keuzes op. Het laat een heel ander licht schijnen op de hedendaagse rol voor een actieve leidinggevende bij verzuim en inzetbaarheid.

Verder lezen en bestellen

"Ik hou van werken, zolang het werk is waar ik van hou."

Eigenaarschap van Inzetbaarheid - Over Eigendom, Eigenaar en Eigenwijs

Een goed gesprek en je boek nemen wij als cadeau mee

Inzetbaarheid als service

Je wilt een goed gesprek met ons over een activerend verzuimbeleid, of beter gezegd, een activerend inzetbaarheidsbeleid? In dat geval bieden wij je gratis een boek naar keuze aan dat we graag komen brengen. Dan leggen we uit hoe onze visie werkt en kan bijdragen aan het realiseren van uw ambities. We nodigen je uit tot het maken van een afspraak via ons contactformulier, dan nemen wij contact met je op.